Frank Tas Support

Frank Tas

interim en advies in de zorg (facilitair, projectleiding, techniek)

Frank Tas Support is de naam waaronder ik interim- en adviesopdrachten uitvoer. Ik zet mijn energie en enthousiasme graag in.  Ervaring heb ik vooral in de zorg in de werkvelden facilitair (in de breedste zin), vastgoed en techniek. Ik ondersteun bij het formuleren van visie en beleid voor de langere termijn.

Veranderen, beheren of sturen in de werkvelden facilitair, techniek, projecten, vastgoed en ondernemen in de zorg. De rol meestal leidinggevende, interim of verandermanager.  Leiding geven aan verandertrajecten,  project- of  programma-management. Full-time of part-time beschikbaar.